sobota, 3 marca 2012

Toruńskie judaica (841)

Nawiązując do wcześniejszych publikacji na temat naszych judaiców (01, 02 i 03)
przekazuję z filmową dokładnością największy znany mi dowód istnienia
przedwojennej społeczności żydowskiej w Toruniu.Cmentarz przy Antczaka - a właściwie tylko teren na którym on był kiedyś -
dzisiaj to tylko nieogrodzona przestrzeń parkowa z bramą, parą głazów,
kamieniem upamiętniającym i kilkoma tablicami informacyjnymi.
W centralnym miejscu jest też lipa poświęcona najbardziej znanemu
przedstawicielowi toruńskiej społeczności żydowskiej.Tylko tyle i aż tyle... .

Podziel się