piątek, 11 grudnia 2009

Plener (73)

My tu w tym naszym Toruniu to Panie takie plenery mamy, że ho! ho!

(...)

Znaczy mieliśmy takie plenery, bo latem to było... .
CO było?

- No TO!

Podziel się