sobota, 22 września 2012

Tak Trzeba! (1011)

Po wczorajszym dniu wiadomo, że byłem w Słońsku Górnym też.

A tam kolejna nekropolia odnowiona przez "Tak Trzeba" i ludzi dobrej woli.
Fotografie obrazują stan cmentarza protestanckiego na 30.08.2012r.
- Czy po tych zdjęciach można poznać, że także wandale tam byli?

Jest jeszcze jedna kwestia: tyle pracy wkładane jest w przywrócenie godnego stanu zaniedbanym
nekropoliom. Czy istnieje jakiś system dalszej, stałej opieki nad takimi odnowionymi miejscami?
Odnoszę wrażenie, że po renowacji one dość szybko wskutek działania wandali i samej przyrody
wracają do stanu poprzedniego.

Pewnie jest to sprawa indywidualna dla każdego obiektu. Pewnie czasem lokalna społeczność
(parafia, szkoła, ludzie mieszkający w pobliżu)
bierze pod stałą opiekę takie miejsce, ale może
czasem i nie... . Jakkolwiek by nie było i tak uważam, że przywracanie normy jest potrzebne.
- Dlaczego? ...bo tak trzeba!

Szczegółowa relacja z prac renowacyjnych znajduje się na witrynie: Kamień na kamieniu. Tam w czterech
częściach (pierwsza, druga, trzecia, czwarta) pokazano jak wiele pracy - jak wiele trudu trzeba - aby
przybliżyć normalność,szacunek tym co byli przed nami okazać, od zapomnienia fragment historii ocalić...
*   *   *

Jak się przejeżdżało przez nieszczęsne miasto Nieszawę do przeprawy promowej to widać było, że i tam
porządki robią.

Podziel się