czwartek, 1 listopada 2007

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (24)

Wszystkich Świętych (łac. festum omnium sanctorum) – Chrześcijańska uroczystość obchodzona 1 listopada ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych, którzy już przebywają w chwale zbawionych.

W dniu tym przypomina się nie tylko osoby oficjalnie uznane za święte i takimi ogłoszone, ale przede wszystkim wszystkich ludzi, których życie nacechowane było świętością. Jest to także święto wszystkich, dla których celem jest życie prowadzące do świętości.

W czasach PRL-u usilnie starano się temu świętu nadać charakter świecki zamazując jego religijny charakter. Świadectwem tego jest powtarzanie błędnej nazwy święta, określając je mianem - jak w dawnej propagandzie - "Wszystkich Zmarłych" lub "Świętem Zmarłych". Świadomie używając tego lub innego zwrotu określamy swoją przynależność. Cywilizacyjną także.

cc

Uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się głównie z czci oddawanej męczennikom.
Podziel się