niedziela, 20 maja 2018

Spływ kajakowy Błędno - Tleń (1973)

Spływ został zorganizowany przez SGK (Spontaniczną Grupę Kajakową) z Leszkiem na czele. Się płynęło luksusowo. Ruch na rzece był umiarkowany. Widoków przyrodniczych i ptactwa wodnego nie zabrakło.
- ...i o to nam chodziło!

Wstrząsających w swej urodzie fotografii nie zrobiono, albowiem nie można kajakować i wytwarzać obrazki jednocześnie.

Z uwagi na RODO, marną jakość, CIA oraz RLDP zdjęć osobowych nie pokazuję.
- Leszka proszę naciskać, Leszka!


Podziel się