niedziela, 30 września 2012

Tajemniczy kamień (1019)

Dzisiaj zagadka!

Gdzie znajduje się tajemnicza rzeźba z kamienia zamieszczona na tym zdjęciu? To jest prawdziwy kawał
sztuki co swoją wagę ma... .

Odpowiedzi proszę przysyłać  t y l k o  na adres obserwatortorunski@gmail.com do 5 października br.

- Nagrodą jest jak zwykle: spełnienie najskrytszego marzenia w ciągu najbliższych pięciu lat (ma się te 
możliwości!) albo elektroniczna wersja którejś z moich fotografii złożona pod wydruk dowolnej wielkości.
Podziel się