niedziela, 10 października 2010

Pałac (366)

Wioska Nawra, niedaleko Torunia.
Tam stoi niszczejący pałac - prawdziwy świadek historii naszego regionu. Na oczach wszystkich (władze lokalne i wojewódzkie, miejscowa społeczność, silny ośrodek uniwersytecki) ten pałac 
n i s z c z e j e .

Kiedy piszę ŚWIADEK HISTORII to tak właśnie jest. Związany jest z ludźmi dla których takie słowa (i czyny, czyny!) Polska, patriotyzm nie były tylko samymi słowami. W trudnych i bardzo trudnych czasach tak było.
A poza tym budowla to piękna i dostojna jakich mało w naszym regionie. Z dwoma jeszcze nie całkiem zrujnowanymi wolno stojącymi oficynami.
- Całość rozmieszczona jest w pięknym parku.
Jak to zwykło było być z prawdziwym pałacem.

Do otwartych piwnic jednak tutaj nie trzeba zaglądać! Tam stoi woda. Oznacza to, że już za parę lat w tym miejscu będzie tylko sterta gruzów. Obecnie PAŁAC jest zamknięty. Na kłódkę.

Mimo wszystko gdyby jednak ktoś wszedł do tego pałacu uprzejmie proszę o skorzystanie z porady umieszczonej na drzwiach wejściowych.
- W końcu to też świadek historii.Podziel się