poniedziałek, 29 września 2014

Uprzejmie donoszę! (1412)

Uprzejmie donoszę Komu Trzeba, że w Parku Miejskim gotyckiego
(także) miasta Toruń niejakie bobry w nieznanej mi liczbie dokonały
zniszczeń znajdującego się tam drzewostanu.

Dokumentacja fotograficzna w załączeniu.
- Załączam wyrazy. 

*     *     *
Pozwalając sobie rzucić snop światła na to karygodne postępowanie
zwierząt (tak, nie waham się użyć tego słowa!) stwierdzam, że ludzie
(nie wszystkich tak bym nazwał!) postępują nie lepiej z drzewami
wokół "Naszych Stawów".
- Drastycznych przykładów nie będzie, wszak poniedziałek mamy.
Podziel się