niedziela, 2 września 2012

Teremiski - Wyrwane obrazki (991)

Podczas gdy wystawowy bocian z poprzedniej notki dumnie na kominie prężył swe muskuły jego połowica w gnieździe dopiero robiła się na bóstwo.
Dostatnio wyglądające domy przypominają, że tej wsi się udało! W odróżnieniu od innych pozapuszczańskich wioseczek opustoszałych, z czarnymi postaciami na ławeczkach "przed", tutaj załapano się na agroturystykę, wysoką kulturę i oddech z wielkiego świata.
- Wkrótce i o tym będzie szczegółowo.
Mimo tego nieco większego ruchu różnych ptaszków jest w Teremiskach sporo! Także za sprawą mieszkającego tutaj celebryty, znanego popularyzatora i obrońcy przyrody Adama Wajraka.
"W 1941 r. wszystkie wsie leżące wewnątrz Puszczy zostały spacyfikowane przez Niemców: domostwa spalono a mieszkańców wysiedlono poza obszar leśny. Pacyfikacja Teremisek nastąpiła w dniach 25-27 lipca 1941 r. i została dokonana przez 322 batalion policji niemieckiej."
Rozkaz o wysiedleniu mieszkańców wsi terenu Puszczy Białowieskiej został podpisany przez Ericha von den Bacha. Tego samego. który na mocy układów z aliantami za swoje zbrodnie w Polsce nigdy nie odpowiedział.
Mieszkańcy powrócili po wojnie i odbudowali swoje gospodarstwa, chociaż... .
"W 1948 roku z inicjatywy Ministerstwa Leśnictwa przygotowano plan przesiedlenia mieszkańców Bud, Teremisek i Pogorzelec w okolice Gołdapi.
Opróżnione w ten sposób polany 
puszczańskie miały zostać zalesione. Wobec braku zainteresowania ze strony mieszkańców w 1949r. z akcji przesiedleńczej zrezygnowano". - Dzisiaj Teremiski są tam gdzie były od zawsze.

Podziel się