poniedziałek, 23 marca 2015

O Julianie Wałdowskim (1531)


KTO: mgr Sławomir Majoch, kustosz Muzeum Uniwersyteckiego
          we współpracy z toruńskim oddziałem
          Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

CO: Czy XIX-wieczne malarstwo religijne w Toruniu jest
        bezwartościowe? O zapomnianych pracach Juliana
        Wałdowskiego.


GDZIE: Książnica Kopernikańska. ul. Słowackiego 8

KIEDY: 20 marca, godz. 18:00

DLACZEGO: ...bo warto!

JAK
: Jak to wynikło z przebiegu prelekcji wydarzenie składało się
          z dwóch części. Podstawowa czyli wykład był na takim poziomie,
          że gdybym robił  t a k i e  zdjęcia to renomowane wydawnictwa
          ubiegałyby się o nie. A się nie ubiegają :-) Było błyskotliwie,
          interesująco, dobrze udokumentowanie naukowo a z licznymi
          ilustracjami.
         
          Po tym wykładzie Juliana Wałdowskiego już nie wykorzenię
          ze swojego życia. Dodatkowo zafunduję chyba sobie, rozejrzenie
          się po naszych kościołach, aby prace J.W. w oryginale zobaczyć.
          - Prelegentowi składa się uprzejme podziękowania.

          Druga część dotyczyła miłego zwyczaju (jak się okazało
          właściwego dla tych wykładów)
losowania pięknych albumów.
          - Kto był i miał szczęście to wygrał!

Następne wydarzenie to pierwsza konferencja z nowego cyklu Toruńskiego
Odd
ziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki nt. Zabytków Toruńskich
Młodszego Pokolenia
.Podziel się