czwartek, 2 grudnia 2010

Brama Przewoźna (419)

To jest obraz Bramy Promowej. Został sporządzony specjalnie dla Michała X. Tego samego co to w dalekich krajach obecnie przebywa. Ten pikselowy malunek ma:
  • przypominać rodzinne miasto
  • pokazywać cudzoziemcom osobliwości grodu
  • wywoływać przemożną chęć powrotu
Tego ostatniego nazbyt intensywnie mu nie życzę,
bo co go tu w naszym grajdole może czekać?!
...ani to zarobi, ani tu kariery nie zrobi.

Sukcesów na obczyźnie więc życzę moc!

Podziel się