sobota, 24 grudnia 2011

Życzenia (771)

Podczas ostatniego pobytu w Bydgoszczy (kiedy to odwiedziłem Muzeum
Fotografii
) poniższe zdjęcie zostało zrobione. Chytrze odłożyłem je
na półkę, aby w stosownym momencie je objawić.

I właśnie teraz ceremonialnie pokazuję je szanownie tu zgromadzonym,
życząc zdrowia i pogody ducha oraz spełnienia się marzeń.
- Niech tak się stanie!

Podziel się