piątek, 18 listopada 2011

Ascetycznie (735)

"Wróćmy na jeziora
na samotny brzeg"


Ostatnie rozpasanie plastyczne spowodowane fascynacją podejmowanymi tematami
- a przejawiające się w dostawach hurtowych ilości zdjęć - mogło spowodować
u niektórych przesyt i nienadążanie.Dlatego, aby zapobiec dewaluacji własnych zdjęć i fotografii dzisiaj jest ascetycznie.
- Z należną celebrą kontemplować uroczyście akurat i to zdjęcie proszę!

A przy okazji z natężoną uwagą proszę przyjrzeć się temu co ostatnio zaoferowano.
Powoli delektować się można!

I sprawdzić, czy aby na pewno wszystko to co umieszczono w tak słynnych już
zakładkach jak "Portretownia Toruńska" czy "Jak zrobić wspaniały portret psa"
zostało właściwie zrozumiane.
- Zapraszam!

Podziel się