sobota, 14 października 2017

Sprostowanie (1917)

Nieprawdą jest jakoby Konkatedra św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie posiadała lektorium!

Ta przegroda oddzielająca prezbiterium od nawy głównej to "tylko" zachowany do dzisiaj podział świątyni z czasów Reformacji na część dla katolików (prezbiterium) i protestantów (nawa główna). 

Ten kościół jest tak niezwykły, że (dopiero z wiosną, ale jednak!): POWRÓCĘ TU!

Podziel się