czwartek, 28 października 2010

Milego dnia! (384)

Współczesna sztuka ludowa. 
Chcąc nie chcąc napotykamy na różne jej przejawy. Nie jestem jej odbiorcą docelowym czy użytkownikiem. Niemniej jednak gdy widzę jak - na pokazanym przykładzie - zadziwia perfekcją wykonania czy trafnie do celu dobranymi środkami wyrazu to mnie zadziwia.
- Prawdziwie zadziwia.

Podziel się