czwartek, 13 grudnia 2012

Tajemnica hotelu COPERNICUS 2/2 (1093)

Dzisiaj kontynuujemy pokazywanie oprawy do przyszłego (w znacznej mierze już istniejącego) zegara 
słonecznego wczoraj pokazywanego.Mam nadzieję, że oddanie go do użytku (w całym zespole hotelowo-
konferencyjnym trwają jeszcze ostatnie prace wykończeniowe) odbędzie się na wiosnę z należytym
ceremoniałem co najmniej równym temu jaki towarzyszył pierwszemu uderzeniu w Tuba Dei.
- Tak pyszny zegar słoneczny zasługuje na to!


Podziel się